Tex Berg
 
 
Fotograf: Patrik Boström
 

Vidareutbildning

- Trä, keramik, sten och glas.


Akademiska betyg

- Konstvetenskap och filmkunskap.


Fackliga uppdrag genom Konstnärernas Riks Organisation (KRO)

- Ordförande i Smålands KRO.

- Konstnärsrepresant i Sveriges Bildkonstnärsfond.

- Konstkonsult för Kalmar, Kronoberg och Norbottens Landsting,Konstnärscentrum Norbotten, Gällivare, Kalix och Luleå komun.

- Curator för utbytesutställningar avseende Småland och Norbottens Landsting, Norbotten och Kristiandstads Landsting och Norrbotten och Ölands konstnärer.


Kreativitetsforskning

- Samarbetsprojekt mellan bitr. professor Lennart Gustafsson Luleå Universitet och Högskoleverket.

Presenterat i TV programmet Nova.


"Att bygga bilder"

- En film av Gunnar Fogelvik om konstnären Tex Berg.


TV

- Presenterad i TV´s Bildjournalen.


Övrigt

- Föreläser regelbundet om bildspråk.

- Gästlärare på en rad Konstskolor.